Nastavak saradnje domaće IT kompanije EMC d.o.o. i BH Telecom-a

U današnje vrijeme kada je situacija na tržištu loša i unatoč otežanim uvjetima poslovanja izazvanih globalnom ekonomskom krizom, domaća kompanija Emerging Markets Consultants d.o.o.  (EMC d.o.o.) bilježi  pozitivan  trend poslovanja.

Uspješno poslovanje se ogleda kroz  zaključenje još dva ugovora sa vodećim telekom operatorom u Bosni i Hercegovini, a koji za predmet imaju nabavku Intrusion Prevention Systema – sistema za proaktivnu detekciju i prevenciju napada, te proširenje postojećeg Log Management sistema BH Telecom-a sa SIEM (Security  Information And Event Managment  ) komponentom.

“Realizacija navedenih projekata koja uključuje usluge izrade idejnog rješenja, integracije i implementacije sistema, te obuke tehničkog osoblja BH Telecom-a će biti završena do kraja godine”, navode iz EMC-a.

Zahvaljujući ukazanom povjerenju klijenata, te nizu uspješno realiziranih projekata stekli su se uvjeti za kadrovsko jačanje ove bh. kompanije kroz zapošljavanje novog domaćeg i stručnog kadra, te ulaganje u dalje usavršavanje postojećeg radnog kadra.

Ovaj vid saradnje se može smatrati značajnim poticajem za mala i srednja preduzeća, a što u širem smislu doprinosi uspješnijem razvoju BH ekonomije.

ekapija.ba