Porezna uprava Federacije BiH za 10 mjeseci naplatila ukupno 2.972.174.440 KM

Porezna uprava Federacije BiH u periodu januar- oktobar 2013. godine imala je povećanu naplatu direktnih poreza i doprinosa.U posmatranom periodu naplaćeno je ukupno 2.972.174.440 KM direktnih poreza i doprinosa, što je za 2,87% ili 83 miliona KM više u odnosu na januar – oktobar 2012. godine. Direktnih poreza naplaćeno je ukupno 797.749.450 KM, što je za 8,35 %, ili za 61,5 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine.

U strukturi naplaćenih javnih prihoda, poreza na dohodak naplaćeno je ukupno 218.296.249 KM, a poreza na imovinu 66.970.535 KM. Naplata doprinosa, prema podacima kojima raspolaže Porezna uprava Federacije BiH, imala je trend rasta.

Doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti naplaćeno je ukupno 2.174.424.990 KM, što je za 21,5 miliona KM više. Doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje naplaćeno je 1.195.003.395 KM, doprinosa za zdravstveno osiguranje 880.354.532 KM, ili 1,8% više , a doprinosa za slučaj nezaposlenosti naplaćeno je 99.067.063 KM što je za 2,1 % više u odnosu na isti period prošle godine.