Rokovi za podnošenje poreznih prijava u 2013. godini

Prijava poreza na imovinu, Godišnji izvještaj o isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima

Porezna uprava Federacije BiH obavještava obveznike podnošenja poreznih prijava – pravna lica, poduzetnike i građane da su dužni u propisanim rokovima podnijeti porezne prijave za 2012.godinu. Godišnji izvještaj o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima (obrazac GIP – 1022) za 2012.godinu poslodavac/isplatilac podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH prema svom sjedištu do kraja februara 2013. godine.

Godišnja prijava dohotka od zajedničkog obavljanja djelatnosti (obrazac GPZ – 1052) za 2012.godinu podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH na propisanom obrascu do kraja februara 2013. godine.

U istom roku podnosi se i Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (obrazac SPR-1053) za obveznike koji obavljaju zajedničku djelatnost.

Godišnju prijavu poreza na dohodak (obrazac GPD – 1051) za 2012.godinu fizičko lice/obveznik poreza na dohodak podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH do 31. marta 2013. godine.

Uz obrazac GPD-1051 obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost (osim zajedničke djelatnosti) u istom roku podnose i Specifikaciju za utvrđivanjedohotka od samostalne djelatnosti (obrazac SPR-1053).

Također, do kraja marta 2013. godine obveznici koji izdaju imovinu u zakup uz obrazac GPD-1051, dužni su priložiti Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja imovine (obrazac PRIM-1054) koji se odnosi na 2012. godinu.

 Prijava poreza na dobit za 2012. godinu (obrazac PR-PD) podnosi se nadležnoj poreznoj ispostavi prema sjedištu pravnog lica do 30. marta 2013. godine.

Propisani obrasci se mogu preuzeti na adresi: http://obrasci.pufbih.ba